Статистики в медицината за наследствени и алергични болести

Множество данни и факти от медицинска гледна точка, съществуват или са видоизменяни с годините. Медицината и до днес открива едни и отхвърля други твърдения, които са били приемани за масова достоверност, както сред хора, така и сред учени, лекари и всякакви групи.

Ето и някои от тях, за които в по-малка или по-голяма степен все още се доверяваме на най-нови статистически проучвания:

По най-нови данни се оказва, че около 18 до 20% от хората страдат от остри алергични реакции, известни като сенна хрема или ранинит. При не лекуването на това заболяване често се стига и до развитие на бронхиална астма. В България, за най-сериозни причинители на сенна хрема се смятат поленови зърна. Последните са мъжките полови клетки, които се произвеждат в цвета на цветчетата по дървета, храсти, цветя. Сред тревистите поленовите зърна са най-много през месеците май и юни, а за житните култури и плевелите, максимума на цъфтеж достига върхови граници през август и септември. Не по-малко интересни са и фактите, около сенна хрема, които произхождат от проетното цъфтене на дръвчетата. Това става в месеците март и парил. Специалистите съветват да бъдат избягвани такива места, от хората, които са податливи на алергии.

Съвременната медицина и напредналите технологии днес позволяват диагностициране и откриване на наследствени болести още в най-ранни етапи. Така стои въпроса при новородените, които могат да бъдат изследвани за около 400 заболявания, които често се предават по наследство. При открити такива медицината днес има решения в 3-4 от случаите, в които се стига напълно до решение на проблема. За около 30 от тях се оказва, че вече има поддържаща терапия, а те са и сред най-честите заболявания предавани, чрез гени.

Реално науката е открила над 8000 генетични болести, а те от своя страна засягат до 5% от новородените. В 80% от дефектите на гени са в резултат на редки болести, а не бъдат взети необходимите предпазни мерки и изследвания, годишно могат да се раждат около 4000 бебета с вродени недъзи и наследствени болести.

Днес съвременната медицина прави всичко възможно, за да създава поддържащи терапии за 30 от известните вече и масово разпространени наследствени болести, а сред тях са и 3-4 генетични болести, които биват изцяло лекувани.

И въпреки факта, че генетиката е сравнително млада наука, нейните открития все повече изумяват. Не е тайна, че в гените на всеки от нас има заложена цяла програма, която стартира определени системи, в даден етап от живота ни. Тази програма определя не само здравето, но и характера, възможностите и способностите ни.